Sarracenia oreophila Georgia

photo-to-follow
£8.00 (GBP)

Pot size: 9cm