Sarracenia oreophila Georgia

photo-to-follow
£14.00 (GBP)
Out of stock

Pot size: 12cm